Leidybos paslaugos

Akademinių knygų tradicinė ir skaitmeninė leidyba bei rinkos tyrimai

3D lazerinis skenavimas ir konsultacijos

Metrologiniai matavimai, konversija į paviršinius trianguliuotus 3D modelius

Mokymai

Žurnalistikos ir ryšių su visuomene bei efektyvios komunikacijos profesinės studijos