Raminta Pučėtaitė, Aurelija Novelskaitė, Rasa Pušinaitė
Organizacijų etika, novatoriškumas ir darniosios inovacijos
 
Monografijoje pristatomi mokslinio tyrimo „Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas“ (2013-2015 m.) rezultatai. Autoriai analizuoja konceptualius organizacijų etikos, organizacinio novatoriškumo ir darniųjų inovacijų sąvokų aspektus, pagrindžia ryšius tarp jų ir interpretuoja dviejų pakopų – kiekybinio ir kokybinio empirinio tyrimo Lietuvos  organizacijose rezultatus, kuriuos papildo tyrimų ta pačia tema, vykdomų Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Kinijoje, metodologinės įžvalgos ir empiriniai rezultatai. Monografija skirta socialinių mokslų tyrėjams ir studentams, besigilinantiems į etikos vadybos, lyderystės santykių, organizacijų kultūros, organizacinio pasitikėjimo, inovacijų diegimo sritis, organizacijų etikos tyrimo ir mokymo metodus. Be to, knyga gali būti įdomi tiems, kurie domisi įmonių socialinės atsakomybės, socialinio verslo, socialinių bei eko-inovacijų, moralinio vystymo(si) temomis, taip pat jomis rašantiems žurnalistams, už organizacijos kultūros formavimą  atsakingiems žmogiškųjų išteklių vadybos, organizacijų etikos/ĮSA/darnaus vystymosi specialistams, etikos komitetų nariams.
 
ISBN 978-9955-33-680-8
Leidykla: Akademinė leidyba
Leidimo metai: 2015
Puslapių skaičius: 560
Kietas viršelis