Sudarytoja Lina Vapsevičienė
Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.

Raseinių krašto istorijos muziejaus leidžiama knyga-albumas „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.“ skiriama reikšmingai Lietuvos valstybės naujausių laikų istorijos jubiliejinei sukakčiai – Valstybės atkūrimo 100-mečiui. Artėjantis Valstybės jubiliejus muziejininkus paskatino įprasminti Raseinių krašto žmonių indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Vieni kraštiečiai pasižymėjo žadindami lietuvių tautinę savimonę, kiti – puoselėdami Lietuvos kultūrą, meną ir mokslą, dar kiti – visaip stiprindami šalies ūkį. Dėkingiausi esame tiems, kurie sunkiausiais Lietuvos istorijos laikmečiais su ginklu rankose gynė jos nepriklausomybę ir toje kovoje žuvo ar patyrė sovietinės valdžios persekiojimus ir represijas. Tai – prieškario Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, pokario partizanai, 1991 m. Lietuvos laisvės gynėjai, disidentinio judėjimo dalyviai.

Per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo šimto metų laikotarpį įvairiausiomis veiklomis (visų išvardyti, paminėti ribotos apimties leidinyje neįmanoma) valstybę gynė, kūrė, gražino, stiprino, garsino Raseinių krašto žmonės. Kai kurių pavardės paminėtos trumpute žinute, užfiksuotu vaizdu ar dokumento faksimile. Nepatekusiųjų į šį leidinį nuoširdžiai atsiprašome ir dėkojame už nuveiktus darbus Tėvynės labui. Nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems, kad knyga-albumas „Laiko ir istorijos ženklai Raseinių krašte 1918–2018 m.“ pasiektų skaitytojus. Jį rekomenduojame besidomintiesiems istorija Raseinių krašto žmonėms, svečiams iš kitų Lietuvos regionų ir užsienio šalių.

Knygoje publikuotų tekstų autoriai: Jonas Brigys, Loreta Kordušienė, Lina Vapsevičienė
Dizainerė Silva Jankauskaitė

Raseiniai 1920x1080

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Spausdinta versija:

Leidykla: Akademinė leidyba
ISBN 978-9955-33-724-9

Lietuvių kalba
Kietas viršelis
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 156
Aukštis 17,0 cm, plotis 24,0 cm.

Skaitmeninė versija:
Leidykla: Akademinė leidyba
Formatas: PDF (USB laikmenoje)
ISBN 978-9955-33-723-2
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 156
Pakuotės aukštis 12,0 cm, plotis 17,0 cm.