Akademine leidyba logotipas 200Viešoji įstaiga Akademinė leidyba yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Akademinės leidybos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Vilniaus universitetas.

Akademinės leidybos misija – leisti vadovėlius, monografijas, periodinius mokslo, mokymo, studijų ir kitus leidinius, bendradarbiauti su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis rengiant bei įgyvendinant akademinės leidybos projektus, kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu organizuoti leidybos studentų bakalaurų praktiką, mokymus.

Juridiškai leidykla įregistruota ir veiklą pradėjo 1997 metais. Po 2011 metais įvykusios reorganizacijos Akademinė leidyba tęsia Vilniaus universiteto leidybos tradicijas.

Akademinė leidyba yra Lietuvos leidėjų asociacijos narė (nuo 2015 m.). LLA logo